Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.szpitalmlawa.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

SPZOZ ZP 74/2017 - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od środa 2017-03-29 do poniedziałek 2017-05-08 godz. 10:00 wtorek 2017-05-09 godz. 10:00 poniedziałek 2017-05-22 godz. 10:00 czwartek 2017-05-25 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
Przebieg postępowania
Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów
data opublikowania zdarzenia: 2017-03-29
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2017-03-29
Data końca składania ofert: poniedziałek 2017-05-08 godz. 10:00
Oznaczenie: SPZOZ ZP 74/2017
Szczegółowa informacja:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II,  Wzrost    e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Typ projektów: e- zdrowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
  data wytworzenia informacji: 2017-03-29
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-03-29 11:41
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu131.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • SIWZ4.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt11.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 1a Certyfikaty oświadczenia karty katalogowe214.62kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia - oprogramowanie38.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 2a Prezentacja systemu2.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia - infrastruktura techniczna4.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług150.97kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 5 Wykaz osób147.87kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 6 Harmonogram129.72kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 7 Projekt umowy4.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 8 Formularz ofertowy337.08kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 9 Oświadczenie Wykonawcy z art. 22.103.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 10 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej109.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załącznik nr 11 Informacja dotycząca podwykonawców117.64kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Załączniki w wersji edytowalnej zip408.36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-03-29
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-03-29 11:43
 • Wersje robocze edytowalne zal. 1, 2, 2a, 3960.04kB
  Publikowane załączniki są wersjami roboczymi. Właściwymi załącznikami są załączniki opublikowane z parafkami Zamawiającego.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-04-04
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-04-04 14:09
Odpowiedzi nr 1 z 07-04.2017
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-07 14:45
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr inż. Grzegorz Jankowski, inż. Emil Kwiatkowski, mgr Mariusz Gołębiewski
  data wytworzenia informacji: 2017-04-07
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-04-07 14:43
Załączniki:
 • Odp. nr 1 z 07.04.20173.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-04-07
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-04-07 14:45
 • Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług56.71kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-04-07
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-04-07 14:46
 • Załącznik nr 6 Harmonogram55.05kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-04-07
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-04-07 14:46
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-07 14:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: wtorek 2017-05-09 godz. 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
  data wytworzenia informacji: 2017-04-07
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-04-07 14:49
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia72.9kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-04-07
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-04-07 14:52
Informacja o wniesionym odwołaniu wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-11 12:30
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
  data wytworzenia informacji: 2017-04-11
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-04-11 12:34
Załączniki:
 • Powiadomienie o wniesionym odwołaniu189.31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-04-11
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-04-11 12:35
 • Wniesione Odwołanie skan5.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-04-11
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-04-11 12:35
Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-20 14:35
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Zamawiający informuje, iż w odpowiedziach na pytania nr 24 i 25 wkradł się błąd dlatego Zamawiający koryguje niniejsze odpowiedzi dot. pytań nr 24 i 25 

Odpowiedź pyt. nr 24:

Było: AD9.3 ... Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie x licencji...

Jest:  AD9.3 ... Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 4 licencji...

Odpowiedź pyt. nr 25:

Pytanie: Czy kryterium gwarancji dotyczy tylko oprogramowania czy również sprzętu oraz sieci?

Odpowiedź:  Zamawiający doprecyzowuje, że kryterium gwarancji dotyczy tylko oprogramowania przewidzianego w załączniku nr 2.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Anna Tarnowska
  data wytworzenia informacji: 2017-04-20
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-04-20 14:31
Załączniki:
 • Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ207.87kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Anna Tarnowska
   data wytworzenia informacji: 2017-04-20
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-04-20 14:34
Przedłużenie termiu składania ofert
data opublikowania zdarzenia: 2017-04-28 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: poniedziałek 2017-05-22 godz. 10:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Anna Tarnowska
  data wytworzenia informacji: 2017-04-28
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-04-28 14:43
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert69.1kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Anna Tarnowska
   data wytworzenia informacji: 2017-04-28
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-04-28 14:45
Przedłużenie termiu składania ofert
data opublikowania zdarzenia: 2017-05-09 12:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: czwartek 2017-05-25 godz. 10:00

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-05-09 12:06
Załączniki:
Odpowiedzi nr 3 na pytania do przetargu
data opublikowania zdarzenia: 2017-05-09 12:10
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-05-09 12:10
Załączniki:
sprostowanie do SIWZ oraz wyjaśnienia do udzielonych odpowiedzi z dnia 09.05.2017 r.
data opublikowania zdarzenia: 2017-05-17 14:35
Typ zdarzenia: wyjaśnienie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Anna Tarnowska
  data wytworzenia informacji: 2017-05-17
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-05-17 14:31
Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2017-05-31 13:05
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji (zbiorcze zestawienie ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
  data wytworzenia informacji: 2017-05-31
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-05-31 13:05
Załączniki:
 • Zbiorcze zestawienie ofert646.46kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-05-31
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-05-31 13:06
Rozstrzygnięcie przetargu
data opublikowania zdarzenia: 2017-06-23 14:05
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
  data wytworzenia informacji: 2017-06-23
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-06-23 13:51
Załączniki:
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania76.4kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-06-23
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-06-23 13:55
 • Sprostowanie do rozstrzygnięcia427.36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-06-26
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-06-26 08:20
Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej
data opublikowania zdarzenia: 2017-08-12 09:00
Typ zdarzenia: unieważnienie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
  data wytworzenia informacji: 2017-08-12
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-08-12 09:00
Załączniki:
 • Unieważnienie523.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: mgr Mariusz Gołębiewski
   data wytworzenia informacji: 2017-08-12
  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2017-08-12 09:01
wybór najkorzystniejszej oferty po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej
data opublikowania zdarzenia: 2017-08-22 13:15
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-08-22 13:16
Załączniki:
[drukuj]