Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • logo unijne i programu operacyjnego
  • Monitor Polski
  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.szpitalmlawa.pl

Treść strony

Aktualizacja 07.03.2022 r.

Nowoczesny Aparat USG .

Realizacja zadania prowadzona jest w ramach projektu
pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń
w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2
na terenie województwa mazowieckiego”,
 finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020.


Zakupiony aparat zastąpił dotychczas używany 10 - letni sprzęt, który był wyeksploatowany, ulegał częstym awariom. Ponadto wartość diagnostyczna, jakość sprzętu oraz narażenie pacjenta na promieniowanie ze względu na wiek aparatu posiadało  gorszą ocenę.

W sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19 badania RTG wykonywane są  do oceny płuc jako badanie pierwszego rzutu. Pomimo nieswoistego obrazu RTG, badanie to - wraz z kompleksową oceną kliniczną - może być pomocne w postawieniu wstępnego rozpoznania COVID-19. Kontrolne radiogramy klatki piersiowej, zarówno w postaci stabilnej, jak i niestabilnej klinicznie i ciężkiej, powinny być ograniczone do minimum i wykonywane jedynie w przypadkach wymagających oceny postępu choroby, w których wynik badania może mieć wpływ na leczenie pacjenta.  Niestety z powodu powikłań po przebytej chorobie COVID-19 w części przypadków potrzebna jest częstsza diagnostyka rentgenowska płuc. Dlatego też wymiana starego aparatu RTG była bardzo potrzebna nie tylko ze względu na jego ograniczoną funkcjonalność, ale też bezpieczeństwo w stosowaniu dawki napromieniowania.


Realizacja zadania w sposób znaczący przyczyniła się do poprawy jakości oraz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców powiatu mławskiego.